Share on Google+
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ

เข้าสู่ระบบ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
เริ่ม 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2560 (2 เดือน)

เงื่อนไขโครงการ เงื่อนไขโครงการ

  • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้ของที่ระลึกเมื่อลูกค้าใหม่ที่แนะนำติดตั้งแล้วเท่านั้น
  • ผู้แนะนำต้องเป็นลูกค้า 3BBที่สมัครในนามบุคคลและยังใช้บริการอยู่จนถึงวันที่มารับของพรีเมี่ยม
  • ผู้แนะนำต้องใช้ชื่อในการสมัครเป็นลูกค้า 3BB เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • สามารถแนะนำลูกค้าใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวน สงวนสิทธิ์การรับของพรีเมี่ยม 1ชิ้นต่อลูกค้าใหม่ที่ได้รับการติดตั้ง1วงจร ทั้งนี้ของมีจำนวนจำกัด
  • ของพรีเมี่ยม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรืออย่างอื่นได้
  • ผู้แนะนำจะต้องรับของพรีเมี่ยมที่สาขา 3BB Shop ที่กำหนดไว้เท่านั้น
  • สงวนสิทธิการเลือกของพรีเมี่ยมกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการและติดตั้งก่อนตามลำดับ
  • พนักงานและตัวแทนขายของ 3BB ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และไม่มีการให้ค่าคอมมิชชั่นของการขายสำหรับการขายจากโครงการนี้
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิทธิขาด