ขั้นตอนการสมัคร 3BB Member


1. เข้าที่ https://www.3bb.co.th/3bb/register 
 

2. กรอก รหัสลูกค้า และ รหัสบัตรประชาชนของลูกค้าที่สมัคร 3BB Internet
เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล3. กรอกข้อมูล เพื่อสร้าง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งาน 3BB Member
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง คลิกปุ่ม สมัครบริการ4. เสร็จสิ้นขั้นตอน สามารถเข้าใช้งาน 3BB member ได้ทันที