3BB

JAS CSR & Activity

กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.นาทวี จังหวัดสงขลา

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปัตตานี นำโดย
คุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต
คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัดปัตตานี
คุณอุษณีย์ สัจพันธ์ ผู้จัดการส่วน
คุณกฤษติกร มาประจง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

และกลุ่มพนักงาน ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม สำหรับถุงยังชีพ บรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค จำนวน 150 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างกำลังใจของผู้ประสบภัย ให้มีขวัญและกำลังใจมากขึ้น

ในวันนี้ เข้ามอบถุงยังชีพ ให้กับชุมชนบ้านเลียบ หมู่ที่ 4 อ.นาทวี จ.สงขลา นำโดย คุณอรุณ ทวีกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา และผู้นำชุมชนบ้านเลียบนำทีมเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อมอบถุงยังชีพ

ทั้งนี้ บริษัทได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเรื่องรถขนส่งถุงยังชีพจาก ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 433 นำโดย
ร้อยตำรวจเอกนัฐวุฒิ ชูช่วย รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 433 สงขลา
ร้อยตำรวจโทวิสูตร ดวงเนตร และ
ดาบตำรวจสมปอง พยอมAddress
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th