3BB

JAS CSR & Activity

กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี คุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการภาคตะวันตก, คุณพูลศักดิ์ รอดจากทุกข์, ผู้จัดการเขตหัวหิน รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานในภาคตะวันตก และกลุ่มพนักงาน ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

สำหรับถุงยังชีพ บรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค จำนวน 300 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างกำลังใจของผู้ประสบภัย ให้มีขวัญและกำลังใจมากขึ้น ทั้งยังมอบเงินช่วยเหลือผ่าน เทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัย ได้แก่

เทศบาลเมืองเพชรบุรี นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
เทศบาลตำบลบ้านลาด จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
อบต. บ้านหม้อ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี
อบต. บ้านกุ่ม นายธีรยุทธ สาตร์สาคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตัวแทนรับมอบ
อบต. หนองโสน นายบุญมี วงศ์กัลยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตัวแทนรับมอบ
อบต.ต้นมะม่วง รตต. กนกศักดิ์ มุทากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วงจังหวัดเพชรบุรี

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th