JAS CSR News

กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี คุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการภาคตะวันตก

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี คุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการภาคตะวันตก, คุณพูลศักดิ์ รอดจากทุกข์, ผู้จัดการเขตหัวหิน รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานในภาคตะวันตก และกลุ่มพนักงาน ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

สำหรับถุงยังชีพ บรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค จำนวน 300 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างกำลังใจของผู้ประสบภัย ให้มีขวัญและกำลังใจมากขึ้น ทั้งยังมอบเงินช่วยเหลือผ่าน เทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัย ได้แก่

เทศบาลเมืองเพชรบุรี นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
เทศบาลตำบลบ้านลาด จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
อบต. บ้านหม้อ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี
อบต. บ้านกุ่ม นายธีรยุทธ สาตร์สาคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตัวแทนรับมอบ
อบต. หนองโสน นายบุญมี วงศ์กัลยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตัวแทนรับมอบ
อบต.ต้นมะม่วง รตต. กนกศักดิ์ มุทากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วงจังหวัดเพชรบุรี