3BB

JAS CSR & Activity

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ วัดอโศการาม 2 จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโมโน, มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ (วัดอโศการาม 2 คลอง 11 จังหวัดปทุมธานี) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.พิชนี โพธารามิก, คุณพิชญ์ โพธารามิก, คุณสมบุญ พัชรโสภาคย์ และคณะผู้บริหาร พนักงาน ของทั้งสองบริษัท รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โดยมียอดเงินกฐินในโครงการนี้ รวมทั้งสิ้น 7,014,705 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าบาท)

 

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th