3BB

JAS CSR & Activity

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสทางการศึกษาอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต และครอบครัวที่ดี จึงได้จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนวัดห้วงน้ำขาวอำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีการมอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบเสื้อสามารถ กระเป๋าสามารถ และเล่นเกมส์แจกของรางวัล รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยกิจกรรมในปีนี้ ได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน กับ นักเรียน รวมทั้งผู้นำชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก กรรมการสถานศึกษา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครอง รวมทั้ง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ คุณสุเทพ ทิมสมบูรณ์ คุณเอกรัตน์ ควรศิริ และคุณกฤษติกร มาประจง กลุ่มบริษัทจัสมินฯ มอบโล่ห์และเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน ในโอกาสเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้ด้วย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว คุณครูลั่นทม วงศ์กุลพิลาศ กล่าวว่า ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมาก ที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียนเล็กๆ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์ การเรียนรู้ใหม่ๆ เด็กๆ หลายคนที่นี่ขาดโอกาส และอีกหลายคนไมไ่ด้อยู่กับครอบครัว เพราะฉะนั้น การที่JAS เข้ามาเติมเต็มส่วนนี้ จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้เด็กได้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่ดีในอนาคต

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th