3BB

JAS CSR & Activity

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านป่าตาล จังหวัดลำปางกลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสทางการศึกษาอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต และครอบครัวที่ดี จึงได้จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนบ้านป่าตาล อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีการมอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบเสื้อสามารถ กระเป๋าสามารถ และเล่นเกมส์แจกของรางวัล รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวั
โดยกิจกรรมในปีนี้ ได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน กับ นักเรียน รวมทั้งผู้นำชุมชน โดยได้รับเกียรติจากท่าน สมาชิกสภาจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ผลการแข่งขัน ทีมจากโรงเรียนบ้านป่าตาลเป็นฝ่ายชนะ 5 ประตูต่อ 0 ในโอกาสนี้ คุณ นุกูลกิจ ชาญพาณิชย์ ผู้จัดการบริหารงานขาย คุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า และคุณเอกรัตน์ ควรศิริ ผู้จัดการทั่วไป และคุณกฤษติกร มาประจง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ และ คุณสุวิน เหลืองอ่อน มอบโล่ห์และเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าตาล ในโอกาสเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้ด้วย

ด้าน ผอ.สุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมาก ที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียนเล็กๆ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์ การเรียนรู้ใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม และสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆ หวังว่า จะได้รับโอกาสที่ดีจากทางบริษัทฯ ในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

คุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดลำปาง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้มามอบอินเทอร์เน็ตให้กับทางโรงเรียนเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า การมอบโอกาสทางการศึกษาถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่า โอกาสที่ทางบริษัทฯ มอบให้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ ต่อไป ส่วนกิจกรรมที่มาจัดให้กับเด็กๆ ในวันนี้ หวังว่า เด็กๆ จะมีความสุขอย่างเต็มที่

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th