JAS Knowledge Support

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเกาะกระชาย อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านกวนบุ่น อ.เต่างอย จ.สกลนคร โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดนครพนม นำโดย

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านโนนสวาท อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณครูชาญชัย ชาวหลุ่ม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านนาดี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี หนึ่งในโรงเรียนของการทำกิจกรรม

โรงเรียนบ้านเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย หนึ่งในโรงเรียนของการทำกิจกรรมในโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย