JAS Knowledge Support

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเกาะกระชาย อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

‹ First  < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > 

คุณจตุพงค์ ศักดิ์ช่วยเจริญ ผู้จัดการจังหวัด คุณศุภนิจ ลิ่วเรืองสุวรรณ คุณเพ็ญลักษณ์ ลีนะนิธิกุล และคุณลฏาภา ศรีอักษร รวมทั้งพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงเรียนวัดไทรน้อย จังหวัดอยุธยา โดยผู้อำนวยโรงเรียน ผอ.สุมิตรา ไตรเดช และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ คุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ ผู้จัดการเขต Cluster-อยุธยา

โรงเรียนวัดห้วยโรง จังหวัดอ่างทอง นำโดยท่านผู้อำนวยโรงเรียน ผอ.จัตุรงค์ วงษ์ปาน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีนักเรียนจำนวน 143 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 และประกอบด้วยครูผู้สอน 13 ท่าน

กิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย จากกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดย 3BB จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย