JAS Knowledge Support

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเกาะกระชาย อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

‹ First  < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  Last ›

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหินคอกควาย อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณวรรณะ จันทร์กลับ รักษาการผู้จัดการจังหวัดกระบี่ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ นำทีม

คุณพรทิพย์ ยงวิทยากุล ผู้จัดการเขต รวมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้จัดการจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยนาท อุทัยธานี และนครสวรรค์ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โรงเรียนบ้านพี้ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแก่งแล่น อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)