JAS Knowledge Support

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเกาะกระชาย อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านจกปก อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณพงษ์สวัสดิ์ ไพศาลศุจารีกุล ผู้จัดการจังหวัดศรีสะเกษ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ

คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี ผู้จัดการจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งคณะผู้บริหารพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี

คุณยุทธชัย ทยาธรรม หัวหน้าช่างเทคนิค บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ สามบีบีอำนาจเจริญ นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ

คุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ ผู้จัดการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้จัดการจังหวัดและผู้บริหาร รวมทั้ง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้