JAS CSR News

กลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดนครพนม เข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 อ.ศรีสงคราม

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดน่าน นำโดยคุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม

‹ First  < 2 3 4 5 6 7

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยหน่วยงาน Corporate Social Responsibility ร่วมกับหน่วยงาน HR ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จากสภาวะการณ์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้ อากาศของโลกของเราร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุไม่ได้มาจากปัจจัยอื่นๆ แต่อย่างใด แต่เกิดการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักคุณค่า ที่ส่งผลให้สภาพการณ์ในปัจจุบัน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) โดยคุณธิติมา กิระวานิช Head Of CSR ได้ให้การต้อนรับ