JAS CSR News

กลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดนครพนม เข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 อ.ศรีสงคราม

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดน่าน นำโดยคุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม

 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 51 คนในการเข้าศึกษาและดูงานของบริษัทฯ

กิจกรรม JAS CSR for Children เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม

เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำโดยผู้บริหารและพนักงานร่วมเดินทางไปมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล นำโดยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเข้าพื้นที่เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

คณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ คุณสิระ ไกรสิงห์เดชา คุณอนุชิต จุฑมาตยางกูร