JAS CSR News

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม

กลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดสงขลา เข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีคุณจุฑามาศ

นายวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นครศรีธรรมราช ( 3BB) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท 3BB

 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำโดยผู้บริหารและพนักงานร่วมเดินทางไปมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล นำโดยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเข้าพื้นที่เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

คณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ คุณสิระ ไกรสิงห์เดชา คุณอนุชิต จุฑมาตยางกูร

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยหน่วยงาน Corporate Social Responsibility ร่วมกับหน่วยงาน HR ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จากสภาวะการณ์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้ อากาศของโลกของเราร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุไม่ได้มาจากปัจจัยอื่นๆ แต่อย่างใด แต่เกิดการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักคุณค่า ที่ส่งผลให้สภาพการณ์ในปัจจุบัน