JAS CSR News

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม

กลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดสงขลา เข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีคุณจุฑามาศ

นายวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นครศรีธรรมราช ( 3BB) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท 3BB

 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จึงจัดกิจกรรม “จัสมิน กรุ๊ป ร่วมใจปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ”

ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีม CSR ที่ออกกิจกรรม JAS CSR for Children ที่โรงเรียนบ้านนาคูหา ยังร่วมกับคณะครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองปลูกต้นกล้วย สำหรับโครงการอาหารกลางวัน

คุณธิติมา กิระวานิช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Head of CSR บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กลุ่มพนักงานบริษัทจัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 51 คนในการเข้าศึกษาและดูงานของบริษัทฯ

กิจกรรม JAS CSR for Children เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม