JAS CSR News

กลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดนครพนม เข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 อ.ศรีสงคราม

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดน่าน นำโดยคุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม

 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดเชียงราย โดยคุณเอกมล อุ่ยสันติวงษ์ ผู้จัดการเขตจังหวัดเชียงราย และคุณกฤษติกร มาประจง

"จัสมิน ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" คือหนึ่งภารกิจหลัก ที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างเต็มที่ โรงเรียนประชาอุทิศ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จึงจัดกิจกรรม “จัสมิน กรุ๊ป ร่วมใจปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ”

ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีม CSR ที่ออกกิจกรรม JAS CSR for Children ที่โรงเรียนบ้านนาคูหา ยังร่วมกับคณะครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองปลูกต้นกล้วย สำหรับโครงการอาหารกลางวัน

คุณธิติมา กิระวานิช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Head of CSR บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กลุ่มพนักงานบริษัทจัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย