JAS CSR News

กลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดนครพนม เข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 อ.ศรีสงคราม

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดน่าน นำโดยคุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม

 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดกิจกรรมโครงการ “จัสมิน ร่วมใจปลูกป่าคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ” ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย อ. ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมปลูกป่า

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เดินทางไปมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โครงการจัสมิน ร่วมใจ ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในวันนี้ เราเข้าพื้นที่ ตำบลตะรุโบ๊ะ ตำบลจะบังติกอ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชุมชนบ้านตือระ จังหวัดนราธิวาส เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับความเสียหาย โดยชาวบ้านในพื้นที่ กว่า 22 ครัวเรือนต้องจมอยู่ใต้น้ำ โรงเรียนได้รับความเสียหาย กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัย

จัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่บ้านริมทะเล บ้านบาเฆะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับสามบีบีนราธิวาส