JAS CSR News

กลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดสงขลา เข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีคุณจุฑามาศ

นายวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นครศรีธรรมราช ( 3BB) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท 3BB

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปัตตานี นำโดย คุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต

 < 1 2 3 4 5 6 > 

ชุมชนบ้านตือระ จังหวัดนราธิวาส เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับความเสียหาย โดยชาวบ้านในพื้นที่ กว่า 22 ครัวเรือนต้องจมอยู่ใต้น้ำ โรงเรียนได้รับความเสียหาย กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัย

จัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่บ้านริมทะเล บ้านบาเฆะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับสามบีบีนราธิวาส

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดเชียงราย โดยคุณเอกมล อุ่ยสันติวงษ์ ผู้จัดการเขตจังหวัดเชียงราย และคุณกฤษติกร มาประจง

"จัสมิน ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" คือหนึ่งภารกิจหลัก ที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างเต็มที่ โรงเรียนประชาอุทิศ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จึงจัดกิจกรรม “จัสมิน กรุ๊ป ร่วมใจปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ”