JAS CSR News

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม

กลุ่มจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดสงขลา เข้ามอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีคุณจุฑามาศ

นายวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นครศรีธรรมราช ( 3BB) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท 3BB

 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

โครงการจัสมิน ร่วมใจ ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในวันนี้ เราเข้าพื้นที่ ตำบลตะรุโบ๊ะ ตำบลจะบังติกอ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชุมชนบ้านตือระ จังหวัดนราธิวาส เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับความเสียหาย โดยชาวบ้านในพื้นที่ กว่า 22 ครัวเรือนต้องจมอยู่ใต้น้ำ โรงเรียนได้รับความเสียหาย กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัย

จัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่บ้านริมทะเล บ้านบาเฆะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับสามบีบีนราธิวาส

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดเชียงราย โดยคุณเอกมล อุ่ยสันติวงษ์ ผู้จัดการเขตจังหวัดเชียงราย และคุณกฤษติกร มาประจง

"จัสมิน ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" คือหนึ่งภารกิจหลัก ที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างเต็มที่ โรงเรียนประชาอุทิศ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย