JAS CSR for the Children

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านโพธิ์ม่วงศรี อ.เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนแกเปะราษฏร์นิยม อ.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านโพนดวน อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Last ›

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณเอกรัตน์ ควรศิริ ผู้จัดการฝ่าย OCEO กลุ่มบริษัทจัสมินฯ และคุณพูนศักดิ์ เงาแก้ว

โรงเรียนวัดโคธาราม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณพินิจ ชื่นสำราญวงษ์

โรงเรียนบ้านคลองขวางบน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดปทุมธานี โดยมีคุณกนกวรรณ เกษรโอสถ

โรงเรียน วัดตะโกสูง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดนครปฐม โดยมีคุณกิตติศักดิ์ ศรีเจริญ

โรงเรียนวัดบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดนนทบุรี โดยมีคุณพิงค์ ทองสวัสดิ์

โรงเรียนวัดควนถบ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง คือหนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดพัทลุง โดยมีคุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ