3BB

CSR @ School

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านน้ำมิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

คุณยุทธภูมิ อินทยศ ผู้จัดการจังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหาร บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB จังหวัดพะเยา นำทีมพนักงานเข้าทำกิจกรรมโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

คุณยุทธภูมิ อินทยศ ผู้จัดการจังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหาร บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB จังหวัดพะเยา นำทีมพนักงานเข้าทำกิจกรรมโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนบ้านน้ำมิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับเกียรติจาก ประธานกรรมการสถานศึกษา และ ผอ.ณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูให้การต้อนรับ

โดยคุณยุทธภูมิ อินทยศ กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคตAddress
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th