CSR @ School

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนชุมชนบ้านนากวาง จังหวัดลำปาง

ทรีบรอดแบนด์ (3BB) เดินหน้าทำกิจกรรมในโครงการ “บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” โดยมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และ WIFI ฟรี ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดโอกาสและห่างไกล

ทรีบรอดแบนด์ (3BB) เดินหน้าทำกิจกรรมในโครงการ “บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” โดยมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และ WIFI ฟรี ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดโอกาสและห่างไกล จากเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วประเทศกว่า 800 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านนากวาง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่ม โอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบเงินสนับสนุนกการจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย ทำให้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมดังกล่าว น้องๆนักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากวาง ผอ.ภาษะลอง พินทิสืบ กล่าวว่า โรงเรียนได้รับเกียรติเป็นอย่างดียิ่งที่ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และได้เลือกโรงเรียนแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมดีๆ ด้านคุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า จังหวัดลำปาง เสริมว่า กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ