CSR @ School

3BB จัดกิจกรรม CSR โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน จังหวัดลำปาง

ทรีบรอดแบนด์ (3BB) เดินหน้าจัดกิจกรรมในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี หลังจากมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และ WIFI ฟรี ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดโอกาสและห่างไกล

ทรีบรอดแบนด์ (3BB) เดินหน้าจัดกิจกรรมในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี หลังจากมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และ WIFI ฟรี ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดโอกาสและห่างไกล จากเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วประเทศกว่า 800 โรงเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัด กิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบเงินสนับสนุนกการจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย ทำให้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมดังกล่าว น้องๆนักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และมีความสุขกันถ้วนหน้า

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ผอ.ประเสริฐ เชื้อจิ๋ว และคณะครูให้การต้อนรับ โดยมีคุณวัชรี ปัญญาธีรภาพ ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า จังหวัดลำปาง นำทีมจัดกิจกรรม