CSR @ School

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนบ้านฟากนา จังหวัดเลย

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนบ้านฟากนา จังหวัดเลย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย

เดินหน้ามอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และ WIFI ฟรี ให้กับโรงเรียนบ้านฟากนา จังหวัดเลย ภายใต้โครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โดย 3BB ได้ให้การสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อได้มีโอกาสทัดเทียมกับ เด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบ ความสุขให้กับนักเรียนมากมาย อาทิ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต มอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบเงินสนับสนุนกการจัดบอร์ดเกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมเล่นเกมส์ แจกของรางวัลมากมาย ทำให้บรรยากาศในการจัด กิจกรรมดังกล่าว น้องๆนักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และมี ความสุขกันถ้วนหน้า
3BB