CSR @ School

3BB จัดกิจกรรม CSR ที่โรงเรียนบ้านทาม่อน จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี เล่นเกมส์แจกของรางวัล และมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางทีมงาน 3BB CSR ให้กับโรงเรียนใน โครงการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ซึ่งโรงเรียนบ้านทาม่อน เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และอนุบาล มีนักเรียนทั้งหมด 29 คนภายในกิจกรรม ได้มีการแนะสื่อการเรียนรู้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น แนะนำ Product ของบริษัท เล่นเกมส์แจกของรางวัล และมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนเรียนดี 3 ทุนได้แก่
ด.ญ.เกลลิน จาพบ ป.6
ด.ช. นวมินทร์ คำอิ่น ป.4
ด.ช. จุฬาลักษณื มูลเฟย ป.5