3BB

CSR @ School

3BB จัดกิจกรรม CSR โรงเรียนสนามจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม 3BB CSR มอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี ให้แก่โรงเรียนสนามจันทร์


ทรีบรอดแบนด์ เดินหน้ามอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และ WIFI ฟรี ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดโอกาสและห่างไกล จากเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนสนามจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี“ โดย 3BB ได้ให้การสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อได้มีโอกาสทัดเทียมกับ เด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบ ความสุขให้กับนักเรียนมากมาย อาทิ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต มอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบเงินสนับสนุนกการจัดบอร์ดเกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมเล่นเกมส์ แจกของรางวัลมากมาย ทำให้บรรยากาศในการจัด กิจกรรมดังกล่าว น้องๆนักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และมี ความสุขกันถ้วนหน้า

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th