3BB

CSR @ School

3BB จัดกิจกรรม CSR โรงเรียนบ้านพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3BB จัดกิจกรรมมอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ

 

กลุ่มบริษัทจัสมิน นำทีมโดย บริษัท ทรีบรอดแบนด์ จำกัด มหาชน (3BB) นำทัพจัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนท้องถิ่นที่ห่างไกล และขาดแคลนอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ โดย 3BB ได้ให้การสนับสนุนอินเทอร์เน็ต 3BB และ WIFI เพื่อให้โรงเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องการเรียน การสอน เปิดโลกทัศน์ และประสบการณ์ความรู้ได้เท่าเทียมกับเด็กนักเรียนในสังคมเมือง เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสทางการศึกษาอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต และครอบครัวที่ดีต่อไป ล่าสุด 3BB ได้ไปจัดกิจกรรม ให้กับโรงเรียนบ้านพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ต จัดบอร์ดอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน เล่นเกมส์แจกของรางวัลอีกด้วย ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข และรอยยิ้มของเด็กๆ

 

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th