3BB

CSR @ School

3BB จัดกิจกรรม CSR โรงเรียนบ้านชะเอียน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทรีบรอดแบนด์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม 3BB CSR มอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ให้แก่โรงเรียนบ้านชะเอียน

 

ทรีบรอดแบนด์ เดินหน้ามอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และ WIFI ฟรีให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดโอกาสและห่างไกลจากเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านชะเอียน จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โดย 3BB ได้ให้การสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อได้มีโอกาสทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับนักเรียนมากมาย อาทิ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต มอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบเงินสนับสนุนกการจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาโดย ผอ.ประสิทธิ์  วรรณรัตน์  ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านชะเอียน เป็นผู้รับมอบ ทั้งยังได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย ทำให้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมดังกล่าว น้องๆนักเรียนทุกคนได้รับความรู้ สนุกสนานมีความสุขกันถ้วนหน้า

 

 

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th