3BB

CSR @ School

3BB จัดกิจกรรม CSR โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช

3BB รุกหน้าจัดกิจกรรม 3BB CSR โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ทั่วประเทศ ให้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

3BB ยังให้การสนับสนุนมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และ WIFI ฟรี ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและห่างไกลเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมโดยผู้บริหาร และทีมงานให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และได้ให้นักเรียนจัดบอร์ดแสดงภาพความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เพื่อแสดงศักยภาพความรู้ และความสามัคคี นอกจากนี้ยังได้มอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย ผอ.สมศักดิ์   แสงสว่าง   ผู้อำนวนการโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ  และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบความสุข และความบันเทิง ความสนุกสนานกับกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลต่างๆ มากมายอีกด้วย ทั้งนี้ทางกลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดย 3BB ได้เล็งเห็นว่าความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต ครอบครัว สังคมของเด็ก และเยาวชนไทยเพื่ออนาคตที่ดีของชาติต่อไป

 

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th