3BB

CSR @ School

3BB จัดกิจกรรมมอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ

3BB จัดกิจกรรมมอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ

กลุ่มบริษัทจัสมิน นำทีมโดย บริษัท ทรีบรอดแบนด์ จำกัด มหาชน (3BB) นำทัพจัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี “ ให้กับโรงเรียนท้องถิ่น ที่ห่างไกล และ ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ โดย 3BB ได้ให้การสนับสนุนอินเทอร์เน็ต 3BBและ WIFI เพื่อให้โรงเรียน ใช้ค้นคว้า หาความรู้ในเรื่องการเรียน การสอน เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ความรู้ได้เท่าเทียมกับเด็กนักเรียนในสังคมเมือง เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสทางการศึกษาอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต และครอบครัวที่ดีต่อไป ล่าสุด 3BB ได้ไปจัดกิจกรรม ให้กับโรงเรียนบ้านควนปริงจังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ต จัดบอร์ดอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน เล่นเกมส์แจกของรางวัลอีกด้วย ทำให้บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มของเด็กๆ

 

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th