3BB

CSR @ School

3BB รุกหน้าจัดกิจกรรม 3BB CSR โครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี “ ทั่วประเทศ

3BB รุกหน้าจัดกิจกรรม 3BB CSR โครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี “ ทั่วประเทศ

3BB ยังให้การสนับสนุนมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และ WIFI ฟรี ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและห่างไกลเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภาย ใต้ชื่อโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี “ พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านละงู จังหวัดสตูล นำทีมโดยผู้บริหาร ทีม งาน ให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และได้ให้นักเรียนจัดบอร์ดแสดงภาพความรู้กี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เพื่อแสดงศักยภาพความรู้ และความสามัคคี นอกจากนี้ยังได้มอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบความสุขและ ความบันเทิง ความสนุกสนาน กับกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลต่างๆ มากมายอีกด้วย ทั้งนี้ทางกลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดย 3BB ได้เล็งเห็นว่าความสำคัญของ การศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต ครอบครัว สังคม ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่ออนาคตที่ดีของชาติต่อไป

 

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th