3BB

CSR @ School

โรงเรียนวัดเปาสามขา จังหวัดเชียงใหม่ คือหนึ่งในกลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR

โรงเรียนวัดเปาสามขา จังหวัดเชียงใหม่ คือหนึ่งในกลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR


กิจกรรมดีๆ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ของกลุ่มบริษัทจัสมินฯ ที่ได้สนับสนุนอินเทอร์เน็ต 3BB และ WIFI ฟรี ให้โรงเรียนที่ขาดโอกาสและห่างไกลจากเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น อินเทอร์เน็ต โรงเรียนวัดเปาสามขา จังหวัดเชียงใหม่ ที่กลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ต มอบเงินสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งอาหารกลางวันโดยเล็งเห็นว่า พื้นฐานความรู้ของเยาวชนไทยมาจากรากฐานของการศึกษาAddress
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th