3BB

CSR @ School

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตยกระดับการศึกษาเด็กไทย จัดโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีให้กับโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า

โดยกลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีให้กับโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ โดย ทรีบรอดแบนด์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 3BB CSR  ภายใต้ชื่อโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีให้กับโรงเรียนบ้านทัพไทย  โดยการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตและ 3BB WiFi ฟรีให้กับโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก ทางคณะครูและนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม ทาง 3BB ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งอาหารกลางวัน และให้ความรู้ทางด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อยกยกระดับการศึกษาเด็กไทย  โดยมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ แจกของรางวัล ภายใต้ความสนุกสนานและรอยยิ้มของเด็กๆ

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th