3BB

CSR @ School

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีให้กับโรงเรียนบ้านทัพไทย

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีให้กับโรงเรียนบ้านทัพไทย จังหวัดอุบลราชธานี

 
กลุ่มบริษัท จัสมินฯ โดย ทรีบรอดแบนด์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 3BB CSR  ภายใต้ชื่อโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีให้กับโรงเรียนบ้านทัพไทย  โดยการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตและ 3BB WiFi ให้กับโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก ทางคณะครูและนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม ทาง 3BB ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งอาหารกลางวัน และให้ความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมการเล่นเกมส์ แจกของรางวัล ภายใต้ความสนุกสนานและรอยยิ้มของเด็กๆ

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th