3BB

CSR @ School

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR เพื่อการศึกษาฟรี ให้กับโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ให้กับโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) จ.พิษณุโลก

หนึ่งในโรงเรียนอุปถัมถ์ของ 3BB ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและ 3BB WiFi ฟรีมาแล้ว 1 ปี ในจังหวัดพิษณุโลก คือ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) กลุ่มบริษัท จัสมินฯ โดยทรีบรอดแบนด์ พิษณุโลก จึงได้จัดกิจกรรม 3BB CSR  ขึ้น โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ มอบความบันเทิง และของรางวัลให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในการเข้าร่วม ทั้งนี้ ทาง 3BB ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3  ทุน รวมทั้งอาหารกลางวัน และให้ความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้งานและใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 3BB ยังคงสนับสนุนอินเทอร์เน็ตและ 3BB WiFi ให้กับโรงเรียนดังกล่าว เพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่อไป

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th