3BB

CSR @ School

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีให้กับโรงเรียนบ้านแหลมยาง

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีให้กับโรงเรียนบ้านแหลมยาง จ.นครสวรรค์

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ โดยทรีบรอดแบนด์ จังหวัดนครรสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม 3BB CSR โดยการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตและ 3BB WiFi ฟรีให้กับโรงเรียนบ้านแหลมยาง เพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในการเข้าร่วม โดยมีกิจกรรมสันทนาการ ให้ความรู้ ความบันเทิง และของรางวัลให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ทาง 3BB ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน รวมทั้งอาหารกลางวัน และให้ความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้งานและใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนอุปถัมถ์ของ 3BB ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและ 3BB WiFi ฟรีมาแล้ว 1 ปี

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th