3BB

CSR @ School

ทรีบรอดแบนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ให้กับโรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน)

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR to School โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) คือหนึ่งในโรงเรียนที่เราได้มาจัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี  สนับสนุนอินเทอร์เน็ต 3BB และ WIFI ฟรี ให้กับโรงเรียนและจัดกิจกรรมที่เป็นความรู้  รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่น ที่มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ได้มีโอกาสทางการศึกษาอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต และครอบครัวที่ดีในอนาคต และในอนาคต ทรีบรอดแบนด์จะยังคงสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาต่อไป

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th