3BB

CSR @ School

ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า "เยาวชน" และ "การศึกษา" เป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของสังคม

3BB จึงมองเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาในกลุ่มเยาวชนมากที่สุด

โดยเราได้เล็งเห็นปัญหาในการเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะในต่างจังหวัดว่ามีน้อยกว่าเด็กในเมืองใหญ่และทั่วโลก

3BB ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัด จึงอยากจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ 77 จังหวัด และสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB และ WiFi ให้กับโรงเรียนต่างๆ ฟรี ปัจจุบันได้ติดตั้งไปแล้วทั้งสิ้น มากกว่า 494 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีการวางแผนที่จะติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว 3BB ได้จัดกิจกรรม 3BB CSR TO SCHOOL ไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกับน้องๆ ร่วมเล่นเกมส์ แข่งขันตอบปัญหาและมอบเงินสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเด็กๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนานตลอดกิจกรรม ทั้งนี้ 3BB จะเดินสายจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอดปี 2555กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR to School โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง จ.ราชบุรี

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ โดยทรีบรอดแบนด์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม 3BB CSR to School ให้กับโรงเรียนวัดดอนทอง

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดยทรีบรอดแบนด์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม 3BB CSR to School ให้กับโรงเรียนวัดพงษาราม

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR to School โรงเรียนวัดพุแค จ.สระบุรี

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR to School โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ จ.สระบุรี

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR to School โรงเรียนบ้านระกาย จ.นครราชสีมา

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR to School โรงเรียนบ้านจอหอ จ.นครราชสีมา

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR to School โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ จ.นครราชสีมา


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th