3BB

CSR @ School

ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า "เยาวชน" และ "การศึกษา" เป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของสังคม

3BB จึงมองเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาในกลุ่มเยาวชนมากที่สุด

โดยเราได้เล็งเห็นปัญหาในการเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะในต่างจังหวัดว่ามีน้อยกว่าเด็กในเมืองใหญ่และทั่วโลก

3BB ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัด จึงอยากจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ 77 จังหวัด และสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB และ WiFi ให้กับโรงเรียนต่างๆ ฟรี ปัจจุบันได้ติดตั้งไปแล้วทั้งสิ้น มากกว่า 494 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีการวางแผนที่จะติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว 3BB ได้จัดกิจกรรม 3BB CSR TO SCHOOL ไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกับน้องๆ ร่วมเล่นเกมส์ แข่งขันตอบปัญหาและมอบเงินสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเด็กๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนานตลอดกิจกรรม ทั้งนี้ 3BB จะเดินสายจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอดปี 2555โรงเรียนบ้านเขาโอน จังหวัดตรัง คือหนึ่งในกลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดยทรีบรอดแบนด์ ยังคง จัดกิจกรรม 3BB CSR อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดยทรีบรอดแบนด์ ตรัง จัดกิจกรรม 3BB CSR ให้กับโรงเรียนวัดสาริการาม

โรงเรียนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด พร้อมแล้วกับการจัดกิจกรรม 3BB CSR

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดยทรีบรอดแบนด์จันทบุรี จัดกิจกรรม 3BB CSR ให้กับโรงเรียนบ้านมะขาม

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดยทรีบรอดแบนด์จันทบุรี จัดกิจกรรม 3BB CSR ให้กับโรงเรียนวัดสิงห์

โรงเรียนบ้านท่าแฉลบคือหนึ่งในกลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดยทรีบรอดแบนด์จันทบุรี จัดกิจกรรม 3BB CSR

โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย จังหวัดนครนายก คือหนึ่งในกลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR ให้กับโรงเรียนวัดสะพาน จังหวัดนครนายก

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดยทรีบรอดแบนด์ปราจีนบุรี จัดกิจกรรม 3BB CSR ให้กับโรงเรียนวัดสระดู่

โรงเรียนวัดลำดวน คือหนึ่งในกลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดยทรีบรอดแบนด์ปราจีนบุรี จัดกิจกรรม 3BB CSR


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th