CSR To School > จังหวัดสมุทรปราการ


3BB จังหวัดกรุงเทพฯ (เขตธนบุรี) ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนชุมชนวัดสาขลาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเท...

3BB จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนวัดบางนางเพ็ง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต...

3BB จังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนโคธาราม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดบ้านระกาศ จ.สมุทรปราการ...