CSR To School > จังหวัดนนทบุรี


3BB จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนอุบลวนาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให...

3BB จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนธรมมสิริ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ค...

กิจกรรมดีๆที่ 3BB กรุงเทพฯ ตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและค้นหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต ครั้งนี้เราไปกันที่ โรงเรียน...

3BB กรุงเทพฯ ได้กิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อสงเสริมการศึกษาให้กับน้องๆและโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ครั้งนี้เราไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองฝรั่...

3BB กรุงเทพฯ ตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและค้นหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต  ครั้งนี้เราไปกันที่โรงเรียนพุฒิปรางค...

กิจกรรมดีๆตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ครั้งนี้เราไปกันที่โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์  ในเขตพื้นที่ตำบลลำโพ อำเภ...

กิจกรรมดีๆ ตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ครั้งนี้เราไปกันที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 ในเขตพื้นที่ตำบลบางรักน้อย อำเภอเ...

 3BB กรุงเทพ จัดกิจกรรมส่งมอบ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา” หลังจากพักยก กลับมาแล้วกิจกรรมดีๆที่ 3BB กรุงเทพจัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ต...

อีกครั้ง กับกิจกรรมดีๆ ที่ 3BB กรุงเทพจัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม กิจกรรมมอบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้เราได้ไปจัดกันที่โรงเรียนเทศบา...

กิจกรรมดีๆที่ 3BB กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม กับกิจกรรมมอบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา โดยครั้งนี้เราได้ไปจัดกันที่โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา บางบัวทอง ตำบล บางคูวัด อำเภอ บางบัวทอง ...