CSR To School > จังหวัดกรุงเทพมหานคร


กิจกรรมส่งมอบอินเทอร์ฟรีเพื่อการศึกษาครั้งนี้เราไปกันที่ โรงเรียนวรรณวิทย์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กโอบล้อมด้วยตึกสูงย่านสุขุมวิทย์โดยมีอาคารไม้ 3 หลัง อ...

3BB ภาคตะวันตกเขตธนบุรี โดย คุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการภาคตะวันตก และ ผู้บริหาร ได้ ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ  WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อก...