CSR To School > จังหวัดกรุงเทพมหานคร


กิจกรรมตอบแทนสังคมเพื่อสร้างโอกาสทางด้านอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนที่ยังขาดการสนับสนุน 3BB กรุงเทพเดินทางไปมอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตฟรี ให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิท...

กิจกรรมส่งมอบอินเทอร์ฟรีเพื่อการศึกษาครั้งนี้เราไปกันที่ โรงเรียนวรรณวิทย์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กโอบล้อมด้วยตึกสูงย่านสุขุมวิทย์โดยมีอาคารไม้ 3 หลัง อ...

3BB ภาคตะวันตกเขตธนบุรี โดย คุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการภาคตะวันตก และ ผู้บริหาร ได้ ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ  WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อก...