CSR To School > จังหวัดอ่างทอง


3BB RO9 จังหวัดอยุธยา โดยคุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ ผู้จัดการเขตธุรกิจ 9 พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมงาน มอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Router WiFi ให้กับ โรงเรียนบ้านชะไว โดยมีคุณสุรโ...

3BB RO9 จังหวัดอยุธยา โดยคุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ ผู้จัดการเขตธุรกิจ 9 พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมงาน มอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Router WiFi ให้กับ โรงเรียนบ้านศาลาดิน โดยมีคุณจ...

3BB RO9 จังหวัดอ่างทอง โดยคุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ ผู้จัดการเขตธุรกิจ 9 พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมงาน มอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Router WiFi ให้กับ โรงเรียนวัดยางมณี โดยมี คุ...

3BB RO9 จังหวัดอ่างทอง โดยคุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ ผู้จัดการเขตธุรกิจ 9 พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมงาน มอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Router WiFi ให้กับ โรงเรียนวัดทองกลาง โดยมี ค...

การส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 54 ที่ผ่านมา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรโชติ ชั่งใจ ให้การต้อ...