CSR To School > จังหวัดจันทบุรี


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก ประธานมูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา พร้อมคณะทำพิธีเปิดอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสนามไชยจังหวัดจั...

3BB จังหวัดจันทบุรี ได้ส่งมอบ อินเทอร์เน็ตโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์ WiFI ฟรี ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี"  ให้กับโรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุ...

3BB จังหวัดจันทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื...

3BB จังหวัดจันทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชากูล) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอิ...

3BB จังหวัดจันทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนวัดเกาะโตนด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อ...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดขุนซ่อง จังหวัดจันทบุรี...

3BB จังหวัดระยอง ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนบ้านช่องกะพัด เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการ...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดเขาน้อย จ.จันทบุรี...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดสิงห์ จ.จันทบุรี...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนบ้านท่าแฉลบ จ.จันทบุรี...