CSR To School > จังหวัดสมุทรสาคร


3BB จังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฏร์รังสฤษฏ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเ...

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 3BB ภาคตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนทำนบแพ้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนท...

เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม  2560 3BB ภาคตะวันตก จ.สมุทรสงคราม โดย คุณชาญชัย  จินดามณีเรือง ผู้จัดการเขตสมุทรสาคร  ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ  WiFi&n...

3BB จังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านสันดาบ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อ...

3BB จังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนวัดสุทธาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนวัดหนองสองห้อง จังหวัดสมุทรสาคร...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนวัดบางยาง จังหวัดสมุทรสาคร...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนบ้านคลองตัน จังหวัดสมุทรสาคร...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนวังนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร...

3BB จังหวัดสมุทรสาคร ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรสาคร ทางโรงเรียนขอขอ...