CSR To School > จังหวัดสตูล


3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านอุไร หมู่ 8 ตำบลกำแพง อำเภอละงู  จังหวั...

3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านสาคร หมู่ 3 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ...

3BB  จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี”  ให้แก่โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด หมู่ 7 ตำบลละงู อำเ...

3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่ง  หมู่ 8 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวั...

3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา หมู่ 2 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จ...

3BB  จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ หมู่ 10ตำบลท่าแพ  อ...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดสตูล เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi-Fi ในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยให้แก่ โรงเรียนอนุ...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดสตูล เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi-Fi ในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยให้แก่ โรงเรียนบ้าน...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดสตูล เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi-Fi ในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยให้แก่ โรงเรียนอนุ...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดสตูล เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi-Fi ในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยให้แก่ โรงเรียนบ้าน...