CSR To School > จังหวัดสงขลา


3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi-Fi ในโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้แก่โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา หมู่ 5 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขล...

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wi-Fi ในโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้แก่โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ หมู่ 6 บ้านทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสง...

3BB จังหวัดสงขลา  ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wi - Fi  ในโครงการ " บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี "  ให้แก่โรงเรียนบ้านควนเสม็ด หมู่ 10 ตำบลปริก  ...

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi - Fi ในโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมี ค...

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi - Fi ในโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้แก่โรงเรียนวัดยางทอง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมี คุณสมควร จันทรวง...

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wi - Fi ในโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้แก่โรงเรียนวัดสองพี่น้อง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมี คุณสุเจต บุญ...

3BB จังหวัดปัตตานี ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านกระทิง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พร้อมให้ควา...

3BB สงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนตามโครงการ " บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี " ให้กับโรงเรียนบ้านคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับมอบโดย ผอ. พุฒิพงศ์ แก้วหวังสกูล พร...

3BB สงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตในโครงการ " บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี " ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ ( ชุมชนบ้านอุดมทอง ) ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมสาธิตวิธีการเข้าใช้งานอิน...

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนตามโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ” ให้กับโรงเรียนวัดแม่เตย จ.สงขลา พร้อมสาธิตวิธีการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นและ...