CSR To School > จังหวัดกำแพงเพชร


3BB จังหวัดกำแพงเพชร ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านบึงกระดาน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพ...

3BB จังหวัดกำแพงเพชร ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับ...

3BB จังหวัดกำแพงเพชร ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวชิรสารศึกษา จ.กำแพงเพชร...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนบ้านโนนพลวง อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต ...

3BB จังหวัดกำแพงเพชร ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต...