CSR To School > จังหวัดกาฬสินธุ์


3BB จังหวัดขอนแก่น ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านโนนพยอม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เ...

3BB จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับส...

3BB จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านโหมดสงเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอ...

3BB จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านดงน้อย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต ...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จ.กาฬสินธุ์...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่ 32 จ.กาฬสินธุ์...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง จ.กาฬสินธุ์...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนบ้านเตาไหผดุงราษฎร์ จ.กาฬสินธุ์...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ จ.กาฬสินธุ์...