CSR To School > จังหวัดนครพนม


3BB จังหวัดนครพนม ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เ...

3BB จังหวัดสกลนคร ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการ ศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนบ้านดอนยานาง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อ...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ฟรี ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี อาจารย์นครินทร์ เหลือบุญชู เป็นตัวแท...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ฟรี ให้กับโรงเรียนบ้านหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายประสิทธิ์ โคตรภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตั...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ฟรี ให้กับโรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี นายสาทิศ วารีย์ ผู้อำนวยการโร...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ฟรี ให้กับโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี อาจารย์สวลี กานิล เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อส...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ฟรี ให้กับโรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร จ.นครพนม โดยมี อาจารย์พีระพงษ์ วงษ์หาบุตศย์ เป็นตัวแทนรับม...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนโพนทองวิทยาคาร จ.นครพนม...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนเมืองนครพนม...