CSR To School > จังหวัดเชียงราย


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือสามบีบี จังหวัดเชียงราย เข้ามอบอินเทอร์เน็ต ในโครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างโอกาสให...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือสามบีบี จังหวัดเชียงราย เข้ามอบอินเทอร์เน็ต ในโครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างโอกาสให...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือสามบีบี จังหวัดเชียงราย เข้ามอบอินเทอร์เน็ต ในโครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างโอกาสให...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือสามบีบี จังหวัดเชียงราย  เข้ามอบอินเทอร์เน็ต ในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้แ...

3BB จังหวัดเชียงรายได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านจำไฮซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุ...

3BB จังหวัดเชียงรายได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. ชร.2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน...

3BB จังหวัดเชียงรายได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื...

3BB จังหวัดเชียงรายได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็...

3BB จังหวัดเชียงรายได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่...

3BB จังหวัดเชียงรายได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านป่าลัน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให...