CSR To School > จังหวัดชัยนาท

โรงเรียนวัดธรรมขันธ์

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดนครสวรรค์ เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wi - Fi ฟรี ให้กับโรงเรียนวัดธรรมขันธ์อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท