CSR To School > จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนบ้านขลอด

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559  ที่ผ่านมา 3BB พัทยาได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  โครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านขลอด  ซึ่งเป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้คุณครูและน้องๆนักเรียนได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ประกอบการเรียนการสอนจากอินเทอร์เน็ต กิจกรรมดังกล่าวยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นและให้น้องๆได้ร่วมเล่นเกมส์บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน