CSR To School > จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์

3BB กรุงเทพเดินหน้าส่งมอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้เราได้ไปจัดกันที่โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ ทาง 3BB ได้ให้การสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูล และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ตอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ มอบความสุขให้กับน้อง ๆ ขนรางวัลและของแจกไปมากมาย งานนี้นอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังได้ความสุข สนุกสนานกันถ้วนหน้า กิจกรรมดีๆตอบแทนสังคมยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครั้งหน้าจะเป็นโรงเรียนไหนมารอติดตามกันได้เลย